O expedici Plukovník


Základní info:

  • pattern: Silvestr v Alžírsku

  • pointa: Exotika, woe!

  • pokřik: Sallaem Jamahirykum!
logo

Hlavní výzkumné úkoly:

  • Komparace vlivu nadměrné konzumace alkoholu u alžírského a českého etnika.
  • Lokalizace hrobu plukovníka Kaddáfího a exhumace jeho ostatků
  • Vydražení českého výtisku Zelené knihy s věnováním Gustávu Husákovi na aukci v Benghází
  • Určení Petrových a Hansových biologických otců

Náplň expedice:

Rok se s rokem sešel a pod dojmem mimořádných badatelských úspěchů expedice Lenin borealissimus jsme se rozhodli uspořádat další komplexně geografickou expedici. Nejprve si však shrňme nejvýznamnější objevitelské momenty a přínosy expedice Lenin Borealissimus pro některé členy katedry. Zvláštní poděkování za úspěch expedice náleží Doc. Sýkorovi, který neváhal využít polovinu financí z dobíhajícího výzkumného záměru katedry pro expediční účely i za cenu, že se na vánoční besídce bude podávat pouze krabicový Don Simon a doktordandům sníží stipendium o celou třetinu (tj. o 1100 Kč).

Prof. RNDr. Petr Pavlínek Ph.D. recenzoval naši studii na téma upgrading špicberského sardinkového průmyslu z pohledu konceptu globálních produkčních sítí. Po vylepšení teoretického rámce a důkladné korektuře angličtiny nám doporučil článek poslat do impaktovaného sborníku Jakutské geografické společnosti.

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. díky naši podrobné statistické analýze sídelního systému došel ke zjištění, že na Špicberkách není jediné sídlo, které by vyhovovalo definici města podle čínského statistického úřadu. S nechutí též konstatoval, že výzkum polární sekce fyzické geografie na univerzitě v Longyearbyenu se téměř vůbec nenese v duchu sociálního konstruktivismu.

RNDr. Josef Novotný, Ph.D. využil naše zjištění, že Špicberky představují jediný případ výskytu tzv. archipelago economy na světe k získání tříletého výzkumného grantu. Z toho nám následně zakoupil moderní GPS, dva notebooky a sedm litrů vodky Finlandia pro dezinfekci v pouštních oblastech Alžírska. Za zbývajících 2 650 tis. Kč pořídil bangladéšská cenzální data od poradenské společnosti se sídlem na Kajmanských ostrovech.

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. našel překvapivou analogii mezi situací v kulturně periferní oblasti ruské hornické osady Pyramiden a depopulací severozápadního cípu Volarska. Toto zjištění stimulovalo jeho publikační aktivitu natolik, že zahltil redakční radu sborníku Geografie až do května 2014 a společně s Petrem Osobou si vynutili 9 monotematických čísel.

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. rozvinul naši analýzu územního plánování jako faktoru rozvoje špicberských černouhelných osad pro účely IPRM. Na titulní stránce analýzy přepsal Longyearbyen na Liberec a pod takto změněným názvem ji následně publikoval v Geografii a též obhájil jako disertační práci. Na Web of Science získal osm čerstvých citací od autorů, kteří se snaží interpretovat specializaci Liberecka na zpracování mořských ryb a ověřit odvážné tvrzení, že po ulicích města Liberec chodí všichni dospělí s kulovnicí přes rameno.

RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. prosázel 30 000 NOK na druholigovou špicberskou házenou, celých 50 000 NOK na mnohaletý záměr Atlasu rekreačních sportovišť v aglomeračním zázemí Barentsburgu a dalších 20 000 NOK investoval do těžby lignitu v okolí Pyramidenu. Po zjištění vrtných společností, že se jedná o jílovou vrstvu, akcie mírně poklesly a Dr. Tomeš byl nucen kompenzovat výpadek příjmů pěstováním konopí na půdě Legerovy ul. č. 5.

RNDr. Jan Kabrda, Ph.D. na základě našeho dotazníkového šetření (provedeného na skupině 3 záškoláků) publikoval převratné zjištění, že špicberští malorolníci dodnes implementují výrobní model JZD Slušovice. Za odměnu mu byl nabídnut přestup na Jihočeskou univerzitu s velkorysým benefitem ve formě volných lístků na výstavu Země živitelka.

RNDr. Jana Spilková, Ph.D. navázala na naše mapování špicberské maloobchodní sítě a definitivně vyvrátila Christallerův model lokalizace obslužných aktivit. Kromě toho se na stránkách internetového žurnálu Nesehnutí proslavila tvrzením, že průměrná prodejní plocha ve špicberských hypermarketech je 7 m2 (patrně se jedná o překlep, mělo být 7 km2).

Úkoly pro expedici Plukovník:
Prof. RNDr. Petr Dostál, Ph.D. M.A. nás prostřednictvím svého doktoranda Jana Kofroně pověřil empirickým testováním své teorie etno-nacionální aspirace v Benghazi, Syrte a Tobruku. Neformálně nás požádal o pokus rozpoutat občanskou válku za pomocí cílené náboženské provokace, která by zvýšila citovanost jeho článků z 80. let. Předal nám 5000 letáků proroka Mohameda pojídajícího trenčianské bravčové párky s fazulou a popíjejícího lahvový Chodovar. Jan Kofroň nám dále nabídnul polovinu svého měsíčního stipendia jako příspěvek na žulový podstavec pomníku Erwina Rommela v El-Alamejnu.

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSs. požaduje sehnání topografických map, satelitních snímků a územně plánovací dokumentace pro nově připravovaný Atlas krajiny Alžírska v režii Ústavu krajinné ekologie v Průhonicích. Sám pan docent si bere na starost třicet mapových listů týkajících se využitím půdy v Západním a Východním Ergu.

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. požaduje zmapování a participativní výzkum fenoménu alkoholismu žen v polygamních domácnostech Jižní Kabýlie. Údajně je to jediná cesta, jak publikovat v časopisu s impakt faktorem vyšším než 7,0. Zlí jazykové však tvrdí, že paní docentka je na výplatní pásce pivovaru Svijany.

RNDr. Václav Frajer nás pověřil dokumentací mírového soužití a tolerance mezi 4% menšinou a majoritní společností na alžírském venkově. Máme provést min. 10 případových studií ve vybraných gay barech jižního Alžírska. Pro snažší navázání kontaktu nám doporučil předstírat, že jsme německý homosexuální pár s úmyslem adoptovat alžírské dítě.


Expediční gró:

Heuristická analýza odtajněných zdrojů ze dvou návštěv plukovníka Kaddáfího v Československu (1978, 1982) neomylně ukazuje na fakt, že Hans i Petr byli během druhé návštěvy počati. Oficiální dokumenty, zarchivované zápisky prezidentské ochranky i později podepsané přísliby mlčenlivosti od nejrůznějších osob skládají dohromady jasný obrázek. Během neoficiální části státní návštěvy se Prezident Husák a plukovník Kaddáfí stali ve stejné místnosti a stejném čase Petrovými a Hansovými otci. Bohužel se zatím nepodařilo rozklíčovat, kdo je otcem koho.

Petrova matka s mávátkem Hansova matka se solí
plukovník 1 plukovník 2

Nejkritičtějším úkolem expedice je tak určení otcovství. Tělo Gustáva Husáka již bylo během mikulášské noci exhumováno, nyní stopy účastníků zamíří do Libye. Jelikož se však nepodařilo sehnat libyjská víza (popis anabáze by vydal na samostatný článek do Geografických rozhledů), vstoupí do Libye načerno saharskou pouští z Alžírska. Po nalezení Kaddáfího hrobu a odebrání DNA bude otcovství určeno s naprostou jistotou.


All your base are belong to us

HOME